TERUGBETALING EN KOSTENBELEID

BELEID VOOR TERUGBETALING VAN COLLEGE - GV CALGARY

 

Mocht het visum van een student door IRCC worden afgewezen, dan moet de afwijzingsbrief bij de school worden ingediend. Na ontvangst van de officiële visumafwijzingsbrief zal de school het niet-restitueerbare registratiegeld en eventuele niet-restitueerbare accommodatiekosten inhouden. Alle overige lesgelden en kosten worden gerestitueerd. De afstand van de school van het niet-restitueerbare inschrijvingsgeld als gevolg van een promotie of een terugkerende leerling wordt ongeldig verklaard in geval van weigering van het visum of annulering van de boeking, en de school zal deze kosten inhouden.

 

In dit beleid verwijst het woord ‘cursus’ naar de volledige studiecyclus waarvoor de student zich heeft ingeschreven. Alle restituties gelden op basis van de veronderstelling dat de volledige betaling is ontvangen.

 

 1. Van kracht vóór de startdatum
  1. 1a. Als een student 30 dagen of langer vóór aanvang van de cursus annuleert, behoudt de school 25% van de kosten die volgens het contract verschuldigd zijn en wordt 75% van de kosten aan de student terugbetaald.
  2. 1b. Als een student minder dan 30 dagen vóór aanvang van de cursus annuleert, behoudt de school 40% van de kosten die volgens het contract verschuldigd zijn en wordt 60% van de kosten aan de student terugbetaald.
 2. Van kracht na de startdatum
  1. 2a. Als een student binnen 5 kalenderdagen na de startdatum van de cursus annuleert (of wordt ontslagen), restitueert de school 50% van al het ongebruikte collegegeld dat op grond van het contract is betaald.
  2. 2b. Er vindt geen restitutie plaats als een student annuleert (of wordt ontslagen) nadat de cursus meer dan 5 dagen is voltooid.
  3. 2c. Restituties op uitgestelde startdata zijn gebaseerd op de oorspronkelijke startdata (geldt ook voor studenten die overstappen van de ene GV-school naar de andere).
  4. 2d. De school zal de materialen- en technologiekosten terugbetalen die zijn betaald voor instructieweken die niet aan de leerling zijn verstrekt, ongeacht welk percentage van de instructie is voltooid.

 

BELEID VOOR TERUGBETALING VAN HOMESTAY - GV CALGARY

 

 1. Als er 12 weken of langer voor aanvang van het gastverblijf een schriftelijke annuleringsopzegging wordt gedaan, wordt al het geld terugbetaald, inclusief de kosten voor de annulering
  Plaatsingskosten bij een gastgezin.
 2. Als er minder dan 12 weken vóór het begin van het gastverblijf een schriftelijke annuleringsmelding wordt gedaan, wordt al het geld terugbetaald, behalve de kosten
  Plaatsingskosten bij een gastgezin.
 3. Voor na aanvang van Homestay:
  1. 3a. De student dient het GV Homestay Office drie weken voor het einde van de homestay-periode op de hoogte te stellen als hij/zij besluit de overeengekomen homestay-periode te beëindigen. Als de kennisgevingsperiode minder dan 4 weken bedraagt, zijn er, naast de niet-restitueerbare kennisgevingsperiode, annuleringskosten van $ 150 van toepassing.
  2. 3b. Als het gastgezin niet aan de Homestay-voorwaarden heeft voldaan, wordt de student verplaatst naar een andere Homestay en vindt er geen restitutie plaats voor de reeds gebruikte periode van homestay.

 

Alle polissen kunnen worden gewijzigd. Houd deze pagina in de gaten voor updates.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN – GV CALGARY

 

Prijzen:Voor alle inschrijvingen voor studies in 2024, ontvangen vóór 31 december 2023, wordt het collegegeldtarief 2023 in rekening gebracht. Dit beleid is niet van toepassing op gastgezinnen. Op registraties bij gastgezinnen die vóór 1 november 2023 zijn ontvangen, zijn de tarieven van 2023 van toepassing. Voor inschrijvingen ontvangen vanaf 1 januari 2024 wordt voor studies in 2024 het tarief van 2024 in rekening gebracht.

 

Aanmeldingsprocedure: Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier en een betaling zal een acceptatiebrief worden afgegeven. Informeer bij de school over het betalingsbeleid. Het originele exemplaar kan op verzoek worden verzonden, gefaxt of per e-mail worden verzonden. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele extra koerierskosten.

 

minderjarigen: Studenten onder de 18 jaar moeten hun aanvraag mede laten ondertekenen door een ouder of wettelijke voogd. Minderjarige studenten moeten overeenkomsten voor minderjarigen indienen die zijn ondertekend door hun ouders / wettelijke voogden. Studentencontracten moeten worden ondertekend door ouders of wettelijke voogden (alleen Canada). Mogelijk moet ook bewaring worden geregeld.

 

Betaling: Bij het aanvragen van een studentenvisum kan van studenten worden verlangd dat zij het collegegeld vooraf betalen. Neem contact op met de school en het plaatselijke consulaat of de ambassade over de betalingsmethoden en eventuele andere vereisten. U kunt betalen met een creditcard, bankoverschrijving, postwissel of bankcheque. Er kunnen ook extra bankkosten van toepassing zijn. Volledige betaling vereist 1 week voor de startdatum.

 

terugbetalingen: Controleer de lesgelden en onze website voor het individuele schoolbeleid. Om voor restitutie in aanmerking te komen, kan een leerling een bericht van terugtrekking indienen bij de school. De datum van ontvangst van de kennisgeving bepaalt welke annuleringskosten in rekening worden gebracht.

 

Wijzigingen en beschikbaarheid: Startdata, lessen en cursusinhoud kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De tarieven, data en voorwaarden vermeld in deze brochure kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de website voor actuele informatie. Alle cursussen zijn beschikbaar op basis van inschrijving.

 

Verantwoordelijkheid:Global Village en haar aangesloten scholen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade aan de persoonlijke bezittingen of eigendommen van een leerling of cursist, of voor enig letsel of overlijden van een leerling of cursist op of buiten het terrein van de school.

Leerlingen moeten zich houden aan de regels van de school. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ontslag.

Neem contact op met de school over de klachtenprocedure.

 

Medische verzekering: Canada Student of wettelijke voogd is verantwoordelijk voor het verzekeren van voldoende medische verzekering voor aankomst. Een minimale dekking van $ 500,000 wordt sterk aanbevolen.

 

Materialen en advertenties van derden op aanbiedingen van GV dienen door GV schriftelijk te zijn goedgekeurd.

TITIE TERUGBETALINGSBELEID - GV VICTORIA

 

Mocht een studentenvisum door IRCC worden afgewezen, dan moet de afwijzingsbrief bij de school worden ingediend. Na ontvangst van de officiële visumafwijzingsbrief zal de school het niet-restitueerbare registratiegeld en eventuele niet-restitueerbare accommodatiekosten inhouden. Alle overige lesgelden en kosten worden gerestitueerd. De afstand van de school van het niet-restitueerbare inschrijvingsgeld als gevolg van een promotie of een terugkerende leerling wordt ongeldig verklaard in geval van weigering van het visum of annulering van de boeking, en de school zal deze kosten inhouden.

In dit beleid verwijst het woord ‘cursus’ naar de volledige studiecyclus waarvoor de student zich heeft ingeschreven. Alle restituties gelden op basis van de veronderstelling dat de volledige betaling is ontvangen.

 

Cursussen van minder dan zes maanden en minder dan $ 4000 collegegeld

 

 1. Van kracht vóór de startdatum
  1. 1a. Als een student 30 dagen of langer vóór aanvang van de cursus annuleert, behoudt de school 25% van de kosten die volgens het contract verschuldigd zijn en wordt 75% van de kosten aan de student terugbetaald.
  2. 1b. Als een student minder dan 30 dagen vóór aanvang van de cursus annuleert, behoudt de school 40% van de kosten die volgens het contract verschuldigd zijn en wordt 60% van de kosten aan de student terugbetaald.
 2. Van kracht na de startdatum
  1. 2a. Als een student binnen 5 kalenderdagen na de startdatum van de cursus annuleert (of wordt ontslagen), restitueert de school 50% van al het ongebruikte collegegeld dat op grond van het contract is betaald.
  2. 2b. Er vindt geen restitutie plaats als een student annuleert (of wordt ontslagen) nadat de cursus meer dan 5 dagen is voltooid.
  3. 2c. Restituties op uitgestelde startdata zijn gebaseerd op de oorspronkelijke startdata (geldt ook voor studenten die overstappen van de ene GV-school naar de andere).
  4. 2d. De school zal de materialen- en technologiekosten terugbetalen die zijn betaald voor instructieweken die niet aan de leerling zijn verstrekt, ongeacht welk percentage van de instructie is voltooid.

Cursussen van zes maanden of langer of $ 4000 collegegeld of meer

 

Een student kan recht hebben op restitutie van collegegeld indien:

 • De leerling meldt aan de school dat hij of zij zich terugtrekt uit de cursus; of
 • De student verstrekt een kopie van de visumafwijzingsbrief van de Canadese ambassade

 

 1. De kennisgeving van intrekking of ontslag kan op elke wijze worden afgegeven, op voorwaarde dat er een ontvangstbewijs of ander bewijsmateriaal beschikbaar is
  waarin de datum wordt vermeld waarop de kennisgeving is afgeleverd.
 2. De opzegging of opzegging wordt geacht van kracht te zijn vanaf de dag van afgifte.
 3. De restitutie waarop een student recht heeft, wordt berekend over het totale collegegeld dat op grond van het contract verschuldigd is. Als het totale collegegeld nog niet is geïnd, is de school niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van meer dan tot nu toe is geïnd en kan van een student worden verlangd dat hij het geld dat op grond van het contract verschuldigd is, inhaalt.
 4. Als de school meer geld heeft ontvangen dan het bedrag waarop ze recht heeft op grond van het studentencontract, moet het teveel betaalde bedrag worden terugbetaald.
 5. Restitutiebeleid voor studenten vóór aanvang van de studie:
  1. 5a. Als de school 30 dagen of meer vóór het begin van de in het contract gespecificeerde instructieperiode en meer dan 7 dagen nadat het contract is gesloten een kennisgeving van terugtrekking ontvangt, kan de school 10% van het totale lesgeld inhouden dat alleen verschuldigd is onder het contract. tot een maximum van $ 1000.
  2. 5b. Met inachtneming van artikel 6(a)(1) hierboven geldt dat als de school minder dan 30 dagen vóór het begin van de in het contract gespecificeerde instructieperiode, en meer dan 7 dagen nadat het contract is gesloten, een kennisgeving van terugtrekking heeft ontvangen, de De school mag slechts 20% van het totale lesgeld inhouden, volgens het contract tot een maximum van $1300.
 6. Terugbetalingsbeleid voor studenten na aanvang van de studie:
  1. 6a. Als de school een kennisgeving van terugtrekking heeft ontvangen of als een leerling wordt ontslagen voordat 10% van de in het contract gespecificeerde lesperiode is verstreken, kan de school 30% van het lesgeld inhouden dat volgens het contract verschuldigd is.
  2. 6b. Als de school een kennisgeving van terugtrekking ontvangt, of als een leerling wordt ontslagen nadat 10% en voordat 30% van de in het contract gespecificeerde instructieperiode is verstreken, kan de school 50% van het lesgeld inhouden dat volgens het contract verschuldigd is.
  3. 6c. De school zal de materialen- en technologiekosten terugbetalen die zijn betaald voor instructieweken die niet aan de leerling zijn verstrekt, ongeacht welk percentage van de instructie is voltooid.
 7. Als een student niet heeft voldaan aan de specifieke minimumvereisten van de school voor toelating zonder een verkeerde voorstelling van zaken of door eigen schuld, moet de school al het lesgeld en de vergoedingen terugbetalen die op grond van het contract zijn betaald, verminderd met de toepasselijke niet-restitueerbare studentenaanvraag of registratiekosten.
 8. Restituties die aan studenten zijn verschuldigd, moeten worden betaald binnen 30 dagen nadat de school de schriftelijke kennisgeving van intrekking en alle vereiste ondersteunende documentatie heeft ontvangen, of binnen 30 dagen na de schriftelijke kennisgeving van ontslag door een school.
 9. Terugbetalingsbeleid voor studenten nadat de studie is begonnen: Als een student niet voldoet aan de specifieke minimumvereisten van de school voor toelating zonder een verkeerde voorstelling van zaken of door zijn eigen schuld, moet de school al het lesgeld en de kosten terugbetalen die op grond van het contract zijn betaald, minus de niet-restitueerbare registratie tarief.
 10. Terugbetalingen aan studenten moeten worden betaald binnen 30 dagen nadat de school de kennisgeving van terugtrekking en alle vereiste ondersteunende documentatie heeft ontvangen, of binnen 30 dagen na de kennisgeving van ontslag door de school.

 

*Dit beleid is goedgekeurd door de Private Training Institutions Branch (PTIB) van het Ministerie van Postsecundair Onderwijs en Toekomstige Vaardigheden en is in overeenstemming met de Private Training Act. Zie het beleid inzake geschillenbeslechting voor meer informatie.

 

HOMESTAY TERUGBETALINGSBELEID - GV VICTORIA

 

 1. Als de schriftelijke opzegging 12 weken of meer voor het begin van de gastgezin wordt gegeven, wordt al het geld terugbetaald, inclusief de plaatsingskosten van de gastgezin.
 2. Als er minder dan 12 weken vóór het begin van het gastverblijf een schriftelijke annuleringsmelding wordt gedaan, wordt al het geld terugbetaald, behalve de kosten
  Plaatsingskosten bij een gastgezin.
 3. Voor na aanvang van Homestay:
  1. 3a. De student dient het GV Homestay Office vier weken voor het einde van de homestay-periode op de hoogte te stellen als hij/zij besluit de overeengekomen homestay-periode te beëindigen. Als de kennisgevingsperiode minder dan 4 weken bedraagt, zijn er, naast de niet-restitueerbare kennisgevingsperiode, annuleringskosten van $ 150 van toepassing.
  2. 3b.Als het gastgezin niet aan de Homestay-voorwaarden heeft voldaan, wordt de student verplaatst naar een andere Homestay en vindt er geen restitutie plaats voor de reeds gebruikte periode van homestay.

 

Alle polissen kunnen worden gewijzigd. Houd deze pagina in de gaten voor updates.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN - GV VICTORIA

 

Prijzen: Voor alle inschrijvingen voor studies in 2024, ontvangen vóór 31 december 2023, wordt het collegegeldtarief 2023 in rekening gebracht. Dit beleid is niet van toepassing op gastgezinnen. Op registraties bij gastgezinnen die vóór 1 november 2023 zijn ontvangen, zijn de tarieven van 2023 van toepassing. Voor inschrijvingen ontvangen vanaf 1 januari 2024 wordt voor studies in 2024 het tarief van 2024 in rekening gebracht.

 

Aanmeldingsprocedure: Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier en een betaling zal een acceptatiebrief worden afgegeven. Informeer bij de school over het betalingsbeleid. Het originele exemplaar kan op verzoek worden verzonden, gefaxt of per e-mail worden verzonden. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele extra koerierskosten.

 

minderjarigen:Studenten onder de 19 jaar moeten hun aanvraag mede laten ondertekenen door een ouder of wettelijke voogd. Minderjarige studenten moeten overeenkomsten voor minderjarigen indienen die zijn ondertekend door hun ouders / wettelijke voogden. Studentencontracten moeten worden ondertekend door ouders of wettelijke voogden (alleen Canada). Mogelijk moet ook bewaring worden geregeld.

 

Betaling: Bij het aanvragen van een studentenvisum kan van studenten worden verlangd dat zij het collegegeld vooraf betalen. Neem contact op met de school en het plaatselijke consulaat of de ambassade over de betaalmethoden en eventuele andere vereisten. U kunt betalen met een creditcard, bankoverschrijving, postwissel of bankcheque. Er kunnen ook extra bankkosten van toepassing zijn. Volledige betaling vereist 1 week voor de startdatum.

 

terugbetalingen: Controleer de lesgelden en onze website voor het individuele schoolbeleid. Om voor restitutie in aanmerking te komen, kan een leerling een bericht van terugtrekking indienen bij de school. De datum van ontvangst van de kennisgeving bepaalt welke annuleringskosten in rekening worden gebracht.

 

Wijzigingen en beschikbaarheid: Startdata, lessen en cursusinhoud kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De tarieven, data en voorwaarden vermeld in deze brochure kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de website voor actuele informatie. Alle cursussen zijn beschikbaar op basis van inschrijving.

 

Verantwoordelijkheid: Global Village English Centre Victoria Ltd. (dba Global Village Victoria + dba Global Village Calgary) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade aan de persoonlijke bezittingen of eigendommen van een student of cursist of voor enig letsel of overlijden van een student of Cursusdeelnemer die op of buiten het schoolterrein plaatsvindt. Leerlingen moeten zich houden aan de regels van de school. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ontslag. Neem contact op met de school over de klachtenprocedure.

Medische verzekering: Canada Student of wettelijke voogd is verantwoordelijk voor het verzekeren van voldoende medische verzekering voor aankomst. Een minimale dekking van $ 500,000 wordt sterk aanbevolen.

 

Materialen en advertenties van derden op aanbiedingen van GV dienen door GV schriftelijk te zijn goedgekeurd.